Отиди на раздела на основното съдържание..Добре дошли. Вие не сте влезли. Влизане Начало на раздела на основното съдържание. Формат за отпечатване Действието не може да бъде завършено. Бисквитките" не са активирани в браузъра ви. Моля, активирайте "бисквитките" в предпочитанията на браузъра си и опреснете браузъра си, за да продължите. 

Споразумение за поверителност 

Избор на език 


Избирайки опцията „Съгласен съм“ по-долу, потвърждавам, че съм прочел, разбирам и съм съгласен с правилата и условията на Политиката за защита на личните данни на ТТЕК и oнлайн политиката за защита на личните данни. Освен това, избирайки опцията „Съгласен съм“ по-долу, давам изричното си съгласие на ТТЕК, дъщерните дружества, клонове и представители (наричани по-долу „ТТЕК“):      

  1. Да събира, използва и оповестява всякаква информация, включително лична и чувствителна информация, която съм предоставил чрез този сайт или по други начини, включително на по-късен етап от процеса по подбор или след назначаване на работа („Лични данни“), с цел определяне правото ми да бъда нает на работа, връзка с мен относно бъдещи възможности за работа, управление на работни взаимоотношения между мен и ТТЕК, ако има такива и/или за анализ на данни;
  2. Да разкрива личните ми данни пред своите клиенти, когато бизнесът го изисква, както и пред трети страни, които предоставят услуги в подкрепа на трудовото правоотношение и/или които предоставят анализ на данни, съгласно договор, сключен с ТТЕК;
  3. Да използва или разкрива личните ми данни, когато законът го изисква, включително за прилагане на закона или при необходимост в хода на разследвания и съдебни процеси и
  4. Тъй като ТТЕК и нейните клиенти са международни компании, те могат да прехвърлят и обработват данните ми извън страната, в която живея, включително в страна с по-слаба защита на личните данни от страната, в която живея. 

Разбирам, че като част от обичайната дейност на компанията, ТТЕК може да следи или записва телефонните разговори, проведени от служителите или агентите, които могат да включват разговори към или от мен. По същия начин, ТТЕК може да проследява и записва имейли, текстови съобщения или разговори на своите уеб страници между мен и служители или агенти на компанията.

Избирайки опцията „Съгласен съм“ по-долу, давам изричното си съгласие за следното:

  • ТТЕК може да записва и/или проследява телефонни разговори, електронна поща, текстови съобщения или разговори на своите уеб страници между мен и служители или агенти на компанията;
  • ТТЕК може да се свързва с мен за целите на процеса по подбор или на трудовото правоотношение, чрез обаждане или текстови съобщения и/или имейли до телефонния номер(а) и/или имейл адрес(и), които: (i) съм предоставил на ТТЕК в кандидатурата си (включително моя мобилен телефон), (ii) съм предоставил на ТТЕК на по-късен етап, и/или (iii) които ТТЕК има законното право да използва, за да се свърже с мен; 
  • Тези обаждания, имейли или текстови съобщения могат да бъдат изпращани чрез устройства за автоматично набиране и/или да включват предварително записани съобщения;
  • Тези обаждания, имейли или текстови съобщения могат да бъдат таксувани от моя мобилен оператор, съгласно моя тарифен план;
  • Тези обаждания, имейли или текстови съобщения не се считат за "нежелани" обаждания, имейли или текстови съобщения за целите на действащото законодателство; и
  • Освен доколкото това не е забранено от действащото законодателство, други комуникации, включително, но не ограничени до интернет, поща, електронна поща и факс, могат да бъдат изпращани до мен.

В случай че не съм съгласен ТТЕК и/или клиентите на компанията да използват, разкриват или прехвърлят моите данни по указания по-горе начин или не съм съгласен ТТЕК да се свърза с мен по указаните по-горе начини, разбирам, че не трябва да предоставям данните си, в следствие на което ТТЕК може да не е в състояние да обработи кандидатурата ми.

Разбирам също, че в случай че искам да актуализирам или оттегля кандидатурата си или да откажа всякакви бъдещи телефонни обаждания, имейли или текстови съобщения относно възможности за работа в ТТЕК, мога да го направя, като се свържа с ТТЕК на privacy@ttec.com.
  

Декларирам, че цялата информация, предоставена в настоящата кандидатура и в моята автобиография или друга документация, както и информация предоставена по друг на ТТЕК, е вярна и пълна. Разбирам, че всяко невярно съдържание, фалшификация или пропуск на информация може да ме дисквалифицира от по-нататъшно разглеждане на моята кандидатура и може да доведе до прекратяване на трудовите взаимоотношения, ако бъде открито на по-късен етап.

 

Упълномощавам ТТЕК да разследва всички заявления, направени тук. Упълномощавам всяко лице, училище, бивш работодател, както и всяка друга организация, независимо дали е посочена тук, да осигури необходимата информация и становища, които могат да бъдат полезни при вземането на решение за наемането ми на работа. Освобождавам тези лица и организации от всякаква отговорност, до която може да доведе предоставянето на подобна информация.

 

Избирайки опцията „Съгласен съм“ по-долу, потвърждавам, че съм прочел, разбирам и съм съгласен с изложеното по-горе, и, доколкото ми е известно, информацията, която предоставям, е вярна и точна.